Wednesday, December 7, 2011

Karnival Jom Masuk U 2012

www.melvister.com
Karnival Pengajian Tinggi Negara Jom Masuk U 2012 akan diadakan pada awal tahun 2012. Berikut adalah maklumat lengkap mengenai karnival JOM MASUK U

Permohonan Kemasukan ke UPU Sesi Akademik 2012/2013

Permohonan Kemasukan ke UPU Sesi Akademik 2012/2013. Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar atau lebih dikenali sebagai Unit Pusat Universiti (UPU) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah mengumumkan bahawa permohonan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA, Politeknik, TEVT, ILKA) bagi sesi akademik 2012/2013 adalah seperti berikut :IPTA, Politeknik, TEVT, ILKA
  1. Program Pengajian Lepasan SPM dan setaraf
  2. Program Pengajian Lepasan SKM dan Sekolah Menengah
  3. Program Pengajian Lepasan STPM 2011 dan STAM 2010/2011
  4. Program Pengajian Lepasan Matrikulasi dan Asasi Sesi 2011/2012
  5. Program Pengajian Lepasan Diploma dan setaraf serta STPM/ Matrikulasi/ Asasi 2010 dan sebelumnya

http://www.melvister.com/2011/11/permohonan-kemasukan-upu-sesi-akademik-2012-2013.html

Permohonan Borang SPA8i Perkhidmatan Awam Lepasan SPM

www.melvister.com
Permohonan online SPA melalui borang SPA8i bagi lepasan calon lepasan SPM . Bagi calon yang baru sahaja menamatkan peperiksaan awam SPM, anda digalakkan

Friday, December 2, 2011

PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID TINGKATAN 1 DAN PERALIHAN TAHUN 2012

1.0 PENDAHULUAN
                        
Warga sekolah SMK Tun Mutahir terus dan sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran pendidikan yang semakin berinovasi dan globalisasi dalam arus perdana yang menguji kecekapan minda dari masa ke masa. Oleh yang demikian, cabaran alam persekolahan perlulah dihadapi dengan matang, sabar, berilmu dan bijaksana untuk merealisasikan visi SMK Tun Mutahir iaitu Sekolah Berdaya Saing Negeri Melaka Menjelang 2015. Rentetan itu, murid semestinya diingat, digerak, diberi motivasi dan didedahkan dengan maklumat-maklumat asas sejak awal lagi supaya matlamat proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan menengah rendah mereka berjalan dengan lebih jelas dan berkesan.

2.0  RASIONAL

Program ini dijalankan bagi memberi pendedahan dan membantu meningkatkan kesedaran murid berkaitan perubahan fasa yang dialami  iaitu dari alam sekolah rendah ke alam sekolah menengah. Selain itu, program ini dapat juga memberi pendedahan dan garis panduan yang jelas untuk menjadi murid yang beridentitikan murid sekolah menengah.


3.0  MATLAMAT

Tujuan  program  ini dijalankan adalah untuk mendedahkan murid dengan maklumat-maklumat asas kurikulum serta asas kendiri yang jelas demi memantapkan personaliti murid keseluruhannya dalam permulaan pendidikan menengah rendah.

4.0  OBJEKTIF

4.1  Memperkenalkan murid baru tentang alam persekolahan yang baru di sekolah menengah khasnya di SMK Tun Mutahir. Melaka.

4.2  Mengeratkan persahabatan antara murid-murid baru dengan pihak pentadbir, guru-guru dan murid-murid di sekolah.

4.3  Murid-murid dapat lebih mengenali dan memahami peraturan, suasana pembelajaran, kemudahan-kemudahan fizikal, seterusnya membolehkan murid untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan suasana serta iklim sekolah ini dalam masa yang singkat dan seterusnya dapat mempersiapkan diri untuk menimba ilmu dengan sebaik mungkin.

5.0  KUMPULAN SASARAN

           Semua murid Tingkatan 1 dan Peralihan.

6   6.0  TARIKH, HARI, TEMPAT & MASA

TARIKH/HARI
MASA
TEMPAT
3 DISEMBER 2011 / SABTU
9.00 AM HINGGA 12.00 PM
DEWAN MUTAHIR/ KELAS
4 JANUARI 2012/RABU
1.10 PM HINGGA 3.30 PM
DEWAN MUTAHIR
5 JANUARI 2012/KHAMIS
1.10 PM HINGGA 2.30 PM
6 JANUARI 2012/JUMAAT
2.45 PM HINGGA 4.15 PM

7   7.0  PENGANJUR

           Unit Bimbingan dan Kaunseling SMKTMu

8.0  PERBELANJAAN PROGRAM
 
            Sila Rujuk Lampiran A

9.0  INPUT
 
                  Taklimat, pendaftaran dan pembelian buku

10.0      JAWATANKUASA PROGRAM
      
                Sila Rujuk Lampiran B
 
1   11.0       JADUAL TENTATIF PROGRAM

                 Sila Rujuk Lampiran C

12.0       PENILAIAN PROGRAM

12.1     Perubahan  dalam pergaulan sosial, pencapaian dan prestasi akademik yang
     lebih baik di alam sekolah menengah dapat dicapai dalam diri murid-murid dari
     masa ke masa.
12.2     Murid-murid dapat mengenali sekurang-kurangnya sebahagian daripada warga
sekolah yang berkhidmat di SMK Tun Mutahir. Juga, jasmani, emosi, rohani dan
intelektual murid-murid dapat diwujudkan secara seimbang.

13.0       PENUTUP DAN  RUMUSAN

Diharapkan  dengan kerjasama dan sokongan yang padu dalam kalangan semua jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan program ini, akan dapat membantu memperkukuh dan memperkasakan lagi nilai-nilai keilmuan seterusnya  dapat menghayati  serta mengamalkan budaya hidup dan pergaulan yang sihat dari masa ke masa.

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

Jawatankuasa Induk
Penasihat                                       : Tn. Hj. Hussin bin Sirun    ( Pengetua )
Pengerusi                                      : En. Ghafar bin Yahya ( GPK HEM )
Naib Pengerusi                                : Pn. Manja bt Md. Doli  ( GPK Petang )                             :
Setiausaha                                     : Pn. Siti Mariam binti Hussin (Guru B & K )
Naib Setiausaha   1                        : Pn. Zurinawati binti Hj. Mustaffa (Guru B & K )
Naib Setiausaha   2                        : Pn.  Abby Lim Sze Chia ( Guru B & K )  
Bendahari                                        :En. Khairuddin bin Ahmad ( Guru B & K )  
Jawatankuasa Pelaksana  Program
PENYELARAS PROGRAM
Pn. Norhayati bte Amadaldin (Penyelaras Tingkatan 1)
Pn. Yap Swee Lian (Penolong Penyelaras Tingkatan 1)

PERSEDIAAN & KECERIAAN DEWAN / KELAS
Cik Nur Mariamah bt. Mohd Dazuki
Cik Noorazlina Ruhaida Idyanti
En. Zahari Jusoh
Semua Guru Tingkatan

BACKDROP
Cik Nurhayaty Adha Kamarudin

MELABEL MEJA
Cik Ho Yin Mei

MAKANAN / MINUMAN
Pn. Zurinawati bt. Hj. Mustaffa
Pn. Abby Lim Sze Chia
Pengawas Sekolah

BROSUR
Pn. Siti Mariam binti Hussin

DISIPLIN / KAWALAN KESELAMATAN
En. Khoo Ah Seng
En. Nor Hisham bin Zainuddin
Pengawas Sekolah

PENDAFTARAN MURID
Cik Nur Fadiah bte Muhammad
Cik Nurhayaty Adha Kamarudin
Cik Kee Siu Hui
Pengawas Sekolah

SIARAYA
En. Abd. Khalek bin Haji                             
Ajk pelajar

JURUGAMBAR
Cik Sadiah binti Kamar

PENGACARA MAJLIS
En. Khairuddin bin Hj. Ahmad  

BACAAN DOA
En. Zahari Jusoh

KOPERASI
Pn. Norlelawati bte Saleh

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Pn. Nazlin bt. Abd. Rahman

LAMPIRAN B

JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID TINGKATAN 1 DAN PERALIHAN TAHUN 2012

Bil
Nama
Jawatankuasa
Perincian Tugasan
1.
Pn. Norhayati bte Amadaldin (K)
Pn. Yap Swee Lian

Penyelaras Program

-Memastikan program berjalan   
   dengan lancar.
2.
Pn. Pon Sau Kheng
En. Asmadi Saringat
En. Zahari Jusoh
Semua Guru Tingkatan
Persediaan & Keceriaan Dewan / Kelas
-Memastikan dewan dan kelas
   dalam keadaan baik.
3.
Pn. Hamizilawati bte Ishak

Backdrop
-Menyediakan backdrop untuk
   program orientasi
4.
Cik Ho Yin Mei

Melabel Meja
-Bekerjasama dengan
   jawatankuasa pendaftaran untuk
   urusan melabel meja
5.
Pn. Zurinawati bt. Hj. Mustaffa
Pn. Abby Lim Sze Chia
Pengawas Sekolah


Makanan / Minuman
-Memastikan keperluan makan &
 minum AJK guru yang terlibat
6.
Pn. Siti Mariam binti Hussin

Brosur
-Menyediakan brosur program
7.
En. Khoo Ah Seng
En. Nor Hisham bin Zainuddin
Pengawas Sekolah

Disiplin / Kawalan Keselamatan
- Kawalan disiplin dan
  keselamatan murid sebelum dan
  semasa program berlangsung
-Penunjuk arah ibu bapa pelajar
  yang membuat urusan.
8.
Cik Nur Fadiah bte Muhammad
Cik Nurhayaty Adha Kamarudin
Cik Kee Siu Hui
Pengawas Sekolah

Pendaftaran Murid
-Menguruskan pendaftaran murid kelas masing-masing.
9.
En. Abd. Khalek bin Haji  
Ajk pelajar
Siaraya
-Memastikan peralatan ‘PA’ disediakan
-Memastikan siaraya dapat berfungsi dengan baik.
10.
Cik Sadiah binti Kamar

Jurugambar
-Mengambil gambar semasa program dijalankan
11.
En. Khairuddin bin Hj. Ahmad  


Pengacara Majlis
-Menjadi pengacara dan memastikan program berjalan lancar.

12.
En. Zahari Jusoh

Bacaan Doa
-Memimpin bacaan doa.
13.
Pn. Norlelawati bte Saleh


Koperasi
-Memastikan penjualan buku tulis dan lain-lain berjalan lancar
14.
Pn. Nazlin bt. Abd. Rahman


Skim Pinjaman Buku Teks
-Pengagihan buku teks kepada murid

LAMPIRAN C

JADUAL TENTATIF PROGRAM  ORIENTASI TINGKATAN 1 DAN PERALIHAN
TAHUN  2012

Tarikh
Masa
Aktiviti
3/12/2011
9.00 am –
   12.00 pm

- Pendaftaran
- Bacaan Doa
- Mesra Bersama YDP PIBG
  (En. Velaithan Achutha Nair)
- Mesra bersama Tuan Pengetua
  (Tn. Hj. Hussin bin Sirun)
- Taklimat Perlaksanaan Dasar
   Memartabatkan Bahasa Malaysia dan
  Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)
- Taklimat Koperasi
- Pendaftaran Kelas Masing-masing
- Bersurai

         4/1/2012
   1.10 pm –
   3.30 pm

- Perhimpunan Rasmi
- Nyanyian Lagu-lagu Patriotik
- Ucapan daripada GPK Petang
- Taklimat Kokurikulum
  (GPK Kokurikulum)
- Taklimat PSS (Guru PSS)

        5/1/2012
  1.10 pm –
  2.30 pm


- Perhimpunan Rasmi
- Nyanyian Lagu-lagu Patriotik
- Taklimat Disiplin
- Taklimat Biasiswa

        6/1/2012
  2.45 pm –
  4.15pm

- Perhimpunan Rasmi
- Nyanyian Lagu-lagu Patriotik
- Taklimat daripada Guru Penyelaras
  Tingkatan Satu
- Taklimat daripada Guru-guru
   Matapelajaran Tingkatan 1